ЗАПОСЛЕНИ

НАСТОЈИМО ДА НА НАЈБОЉИ И НАЈЕФИКАСНИЈИ НАЧИН ОСТВАРИМО ПОСТАВЉЕНЕ ЦИЉЕВЕ

ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ

Ситни су они који рад учитеља ситним сматрају! 

ФЕЛБИНГЕР

Спреман учитељ са ваљаном наставном методом први је услов школском напретку. 

Упознајте се са нашим колективом!

 1. Татјана Вулиновић -учитељица првог разреда
 2. Рената Копоран – учитељица другог разреда
 3. Ана Рапаић -учитељица трећег разреда
 4. Ката Вранић – учитељица четвртог разреда
 5. Тамара Лерић – одељенски старешина седмог разреда, наставник руског језика, хрватског језика, грађанског васпитања и слободних активности
 6. Ивана Радуловић -одељенски старешина осмог разреда, наставник математике и физике
 7. Иван Јоцић – одељенски старешина петог разреда , наставник српског језика
 8. Катарина Потић -одељенски старешина шестог разреда, наставник енглеског језика и наставник енглеског језика у нишим разредима
 9. Бранка Ковач – наставник биологије
 10. Гордана Танић – наставник географије
 11. Милица Пањак – наставник хемије
 12. Владимир Пеурача – наставник историје
 13. Кристина Бења – наставник ликовне културе
 14. Наташа Перишкић – наставник физичког и здравственог васпитања
 15. Небојша Стоисављевић – наставник информатике и рачунарства
 16. Данијела Бачић – наставник технике и технологије
 17. Бојан Спасић  – наставник музичке културе
 18. Стипан Перишкић – вероучитељ, католички вјеронаук
 19. Никола Машић – вероучитељ, православни катехизис
 1. Дијана Стојановић – директор школе
 2. Марин Васиљ – секретар школе
 3. Данијела Јозић – шеф рачуноводства
 4. Ивана Јовић –  стручни сарадник педагог
 5. Александра Стичевић Станојевић –  стручни сарадник психолог
 6. Тамара Крстић – стручни сарадник билиотекар
 1. Нада Лукачев – спремачица
 2. Марија Горјанац – спремачица
 3. Мирослава Вуњак – спремачица, сервирка
 4. Дарио Декић – ложач, домар

Телефон

+381 25 809 015

Имејл

so.osmpijade@neobee.net

Адреса

Југословенска 13, 25275 Бачки Брег

Facebook

Пратите нас

Scroll to Top